Your address will show here +12 34 56 78
 • It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptive to change – Charles Darwin

Duurzaamheid

Circle Motion helpt mensen bij het organiseren van duurzaamheid en circulariteit in bouw- en infraprojecten. Op zoek naar een aanjager of procesmanager circulair bouwen?

▶︎ Hoe inventariseer ik mijn kansen in de circulaire economie?

▶︎ Hoe stel ik in een aanbesteding een onderscheidend MVO-plan of Plan Social Return op?

▶︎ Hoe breng ik kansrijke proposities tot een haalbare businesscase?

▶︎ Hoe organiseer ik duurzaamheid en circulariteit binnen mijn organisatie?

Projectervaring
Referenties duurzaamheid,
MVO en circulair bouwen

Wat is duurzaamheid? 

Duurzaamheid staat voor kwaliteit 

en verantwoordelijkheid nemen

Van lineair naar circulair

De transitie naar een circulaire economie

vraagt om een cultuuromslag

Projectervaring

Referenties duurzaamheid, MVO en circulair bouwen.

 • Ecologisch GeboorteThuis

  Stichting de Geboortenis

  Procesbegeleiding innovatief gezondheidscentrum
  Van kansrijke proposities naar een haalbare businesscase
  2016 - 2017

 • Bouw Parkeergebouw
  P3 Schiphol

  Ballast Nedam

  MVO- en omgevingsmanager
  aanbesteding en uitvoering
  2015

 • Onderhoud Lightrail
  Netwerk HTM

  Strukton Rail

  Aanjager en schrijver MVO-plan
  en Plan Social Return (EMVI)
  2016

 • Samen werk maken
  van duurzame gebouwen

  Strukton Worksphere

  Procesmanager en adviseur circulair bouwen
  Ontwikkeling volwassenheidsmodel
  2017

Wat is duurzaamheid?

Duurzaamheid is al lang geen “groen milieu issue” meer en voor steeds meer organisaties inmiddels een strategische noodzaak. Mondiale vraagstukken als klimaatverandering en uitputting van grondstoffen zijn de gevolgen van ons gedrag. Een afwenteling van ons handelen op maatschappelijke kosten. Het tegengaan van de uitputting van de aarde vraagt om een andere relatie tussen de mens en de aarde.


Duurzaamheid staat voor kwaliteit en verantwoordelijkheid nemen. Kwaliteit uit zich in een schone en gezonde leefomgeving, een gezonde en eerlijke economie en een samenleving waar voor iedereen plaats is. En we nemen verantwoordelijkheid als we bij ons handelen rekening houden met de gevolgen op andere plaatsen in de wereld en op de langere termijn.

Van lineair naar circulair

Het huidige economische systeem is vooral lineair te noemen: grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. Ons huidige systeem is op lange termijn echter niet in stand te houden. Verduurzaming vraagt om een nieuw economisch systeem: de circulaire economie.

 

In de circulaire economie stellen we onszelf weer de vraag “Wat was ook alweer de bedoeling”? We zien de aarde weer zien als een levend, ritmisch en cyclisch systeem. Deze nieuwe waarneming van de werkelijkheid -de aarde waar we als mens deel van uitmaken- biedt de mens meer verbondenheid, aandacht en duurzamer geluk.  


Er is een groeiende behoefte aan innovatieve oplossingen voor uiteenlopende duurzaamheidsvraagstukken in de gebouwde omgeving. Zo maakt de toenemende schaarste in fossiele grondstoffen het circulair slopen, bouwen en renoveren steeds interessanter. Niet alleen vanuit onze verantwoordelijkheid voor de aarde, maar ook in economische zin.


De transitie van een lineaire naar een circulaire economie vraagt om een systeemverandering en omvat gedragsverandering, nieuwe businessmodellen en innovatieve aanbesteding. Gedragsverandering door “waarde” van diensten en producten opnieuw te bekijken en in samenwerking tot circulaire bouw, onderhoud en beheer te komen. De praktijk laat zien dat verdienmodellen als levensduurverlenging, hoogwaardig hergebruik, circulair ontwerp, de deeleconomie en ‘dienst als product’ toepasbaar zijn en inspirerende omgevingen opleveren.


Uit ervaringen met Circulair Inkopen blijkt dat het niet duurder hoeft te zijn dan traditionele lineaire inkoop. Circulair ondernemen vraagt om anders denken, organiseren en samenwerken binnen de (bouw)keten. Mensenwerk dus! Circle Motion jaagt dit anders denken aan en zet dit om in doen! Met meer waarde voor people, planet en profit als resultaat.

Filmpje met de basisprincipes van de circulaire economie (4 min)

Wat is duurzaamheid?

Duurzaamheid is al lang geen “groen milieu issue” meer en voor steeds meer organisaties inmiddels een strategische noodzaak. Mondiale vraagstukken als klimaatverandering en uitputting van grondstoffen zijn de gevolgen van ons gedrag. Een afwenteling van ons handelen op maatschappelijke kosten. Het tegengaan van de uitputting van de aarde vraagt om een andere relatie tussen de mens en de aarde.

Duurzaamheid staat voor kwaliteit en verantwoordelijkheid nemen. Kwaliteit uit zich in een schone en gezonde leefomgeving, een gezonde en eerlijke economie en een samenleving waar voor iedereen plaats is. En we nemen verantwoordelijkheid als we bij ons handelen rekening houden met de gevolgen op andere plaatsen in de wereld en op de langere termijn.

Van lineair naar circulair

Het huidige economische systeem is vooral lineair te noemen: grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. Ons huidige systeem is op lange termijn echter niet in stand te houden. Verduurzaming vraagt om een nieuw economisch systeem: de circulaire economie. 

In de circulaire economie stellen we onszelf weer de vraag “Wat was ook alweer de bedoeling”? We zien de aarde weer zien als een levend, ritmisch en cyclisch systeem. Deze nieuwe waarneming van de werkelijkheid -de aarde waar we als mens deel van uitmaken- biedt de mens meer verbondenheid, aandacht en duurzamer geluk.

Er is een groeiende behoefte aan innovatieve oplossingen voor uiteenlopende duurzaamheidsvraagstukken in de gebouwde omgeving. Zo maakt de toenemende schaarste in fossiele grondstoffen het circulair slopen, bouwen en renoveren steeds interessanter. Niet alleen vanuit onze verantwoordelijkheid voor de aarde, maar ook in economische zin.

Filmpje met de basisprincipes van de circulaire economie (4 min)

De transitie van een lineaire naar een circulaire economie vraagt om een systeemverandering en omvat gedragsverandering, nieuwe businessmodellen en innovatieve aanbesteding. Gedragsverandering door “waarde” van diensten en producten opnieuw te bekijken en in samenwerking tot circulaire bouw, onderhoud en beheer te komen. De praktijk laat zien dat verdienmodellen als levensduurverlenging, hoogwaardig hergebruik, circulair ontwerp, de deeleconomie en ‘dienst als product’ toepasbaar zijn en inspirerende omgevingen opleveren.

Uit ervaringen met Circulair Inkopen blijkt dat het niet duurder hoeft te zijn dan traditionele lineaire inkoop.
Circulair ondernemen vraagt om anders denken, organiseren en samenwerken binnen de (bouw)keten. Mensenwerk dus! Circle Motion jaagt dit anders denken aan en zet dit om in doen! Met meer waarde voor people, planet en profit als resultaat.

 • Schiphol koopt licht ipv lampen

  leverancier blijft eigenaar lampen voorbeeld verdienmodel “dienst als product”

 • Wasbeurten kopen ipv een wasmachine

  voorbeeld verdienmodel “dienst als product”

Meer praktische circulaire oplossingen bekijken?