Your address will show here +12 34 56 78
 • Een duurzame relatie is gebaseerd op wederzijds begrip en erkenning van elkaars posities en belangen

Omgeving

Op zoek naar een ervaren omgevingsmanager die verantwoordelijkheid neemt en rollen en belangen van stakeholders herkent en erkent?

▶︎ Hoe verminder ik met omgevingsmanagement faalkosten in de uitvoering?

▶︎ Hoe positioneer ik omgevingsmanagement binnen het project en in mijn organisatie?  

▶︎ Hoe stel ik in de aanbesteding een onderscheidend plan op om hinder te minimaliseren en draagvlak te vergoten?

Projectervaring

Referenties in voorbereiding,

aanbesteding en uitvoering

Wat is omgevingsmanagement?

Omgevingsmanager als spin in het web

in binnenstedelijke herontwikkeling 

Tools

Ontwikkelde tools

voor projecten

Projectervaring

Enkele referenties in voorbereidings-, aanbestedings- en uitvoeringsfase.

 • Uitbreiding Sluis Eefde

  Consortium bestaande uit
  Deme, Dimco en Engie


  Omgevingsmanager in IPM-rol in aanbesteding
  DBFM-contract, concurrentiegerichte dialoog
  2016

 • Kustwerk Katwijk

  Ballast Nedam – Rohde Nielsen

  Omgevingsmanager in IPM-rol
  in aanbesteding en uitvoering
  2013 – 2014

 • Renovatie Oostlijn

  Strukton Civiel en Worksphere

  Omgevingsmanager in IPM-rol in aanbesteding
  DC-contract, concurrentiegerichte dialoog
  2014 - 2015

 • Houthaven Amsterdam

  Projectbureau Houthaven, gemeente Amsterdam

  Coördinatie en opstellen Bouwlogistiekplan
  Strategisch BLVC-advies
  2017

Wat is omgevingsmanagement?

De omgevingsmanager houdt als spin in het web rekening met posities en belangen van stakeholders. Een groot aantal stakeholders, tegenstrijdige en grote economische belangen leiden in binnenstedelijke omgevingen vaak tot complexe situaties. Vertraging en kostenoverschrijding liggen dan op de loer. Het vakgebied is nog jong en het speelveld verandert continue. Waar het omgevingsmanagement voorheen een taak was van overheden, ligt dit nu in toenemende mate bij opdrachtnemende partijen. Daarnaast is de samenleving in transitie, burgers zijn mondiger en participeren. Dit vraagt om nieuwe manieren van samenwerken en maatwerk in de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Door de ruime ervaring in complexe bouw- en infraprojecten weet ik situaties en risico’s te voorspellen. Dit blijkt ook uit de behaalde score op een BVP-interview: een 10 in de IPM-rol omgevingsmanager! Mijn kracht ligt in het verbinden van disciplines, strategisch omgevingsmanagement, BLVC en hinder. Innovatieve samenwerking spreekt mij aan omdat het werken in multidisciplinaire teams aan gezamenlijke doelen meestal tot mooie en onverwachte vondsten leidt. Dit is mijn ervaring in de vele geïntegreerde contractvormen (van EC t/m DBFMO), concurrentiegerichte dialogen en Best Value Procurement aanbestedingen. Ook deel ik kennis en ervaring graag als gastdocent in de 5-daagse opleiding “omgevingsmanager in bouw en infra” van het NiB, in een reviewrol of als coach on-the-job.

Wat is omgevingsmanagement?

De omgevingsmanager houdt als spin in het web rekening met posities en belangen van stakeholders. Een groot aantal stakeholders, tegenstrijdige en grote economische belangen leiden in binnenstedelijke omgevingen vaak tot complexe situaties. Vertraging en kostenoverschrijding liggen dan op de loer. Het vakgebied is nog jong en het speelveld verandert continue. Waar het omgevingsmanagement voorheen een taak was van overheden, ligt dit nu in toenemende mate bij opdrachtnemende partijen. Daarnaast is de samenleving in transitie, burgers zijn mondiger en participeren. Dit vraagt om nieuwe manieren van samenwerken en maatwerk in de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Door de ruime ervaring in complexe bouw- en infraprojecten weet ik situaties en risico’s te voorspellen. Dit blijkt ook uit de behaalde score op een BVP-interview: een 10 in de IPM-rol omgevingsmanager! Mijn kracht ligt in het verbinden van disciplines, strategisch omgevingsmanagement, BLVC en hinder. Innovatieve samenwerking spreekt mij aan omdat het werken in multidisciplinaire teams aan gezamenlijke doelen meestal tot mooie en onverwachte vondsten leidt. Dit is mijn ervaring in de vele geïntegreerde contractvormen (van EC t/m DBFMO), concurrentiegerichte dialogen en Best Value Procurement aanbestedingen. Ook deel ik kennis en ervaring graag als gastdocent in de 5-daagse opleiding “omgevingsmanager in bouw en infra” van het NiB, in een reviewrol of als coach on-the-job.

Tools

Communicatietools zorgen voor Transparatie; een heldere werkwijze binnen het uitvoeringsteam en dus ook naar de omgeving. Enkele tools die ik in projecten heb ontwikkeld, zijn de maandfaseringskaart en de stakeholdercirkel.

 • Stakeholdercirkel

  De stakeholdercirkel biedt overzicht en inzicht in het aantal stakeholders en hun belangen vanuit publieke en private rollen.

  Met deze tool leg ik nut en noodzaak van stakeholdermanagement uit.

 • Maandfaseringskaart
  werd een begrip

  De maandfaseringskaart toont via striptekeningen en in jip-en-janneke taal waar gewerkt wordt en wat de omgeving ervan merkt.

  In Katwijk werd deze tool voor hindercommunicatie door 260 geënquêteerden beoordeeld met een 8,3.
  Bron: Tevredenheidsenquête Kustwerk Katwijk