Your address will show here +12 34 56 78
  • Life is about flows, not about stuff we have – Gunter Pauli

Marie-Louise aangenaam,

Als Achterhoekse friskijker steek ik graag de handen uit de mouwen. Mijn kracht ligt in het verbinden van mensen. Vanuit oprechte nieuwsgierigheid ben ik altijd op zoek naar de vraag achter de vraag. Zo breng ik mensen en organisaties in beweging. Het resultaat zie ik als product van het proces.  

  • Text Hover
  • creatief denker
  • omgevingsbewust
  • leider
  • sensitief
  • menselijke maat

Ruim 20 jaar geleden studeerde ik af in Industriële Ecologie aan de milieuplanologie opleiding van Saxion in Deventer. Deze passie is gebleven. Bij overheden, aannemers, woningbouwcorporaties en adviesburo’s heb ik projecten begeleid in planvoorbereiding, aanbesteding en uitvoering. Meestal in complexe binnenstedelijke omgevingen.

 

Vroeger gaf bezit een gevoel van status en rijkdom. Voor de nieuwe generatie geldt dit veel minder. Dat geldt ook voor mij. Zo is levensduurverlenging een hobby van me, ga ik liever voor tweedehands en vervang of knap ik onderdelen weer op. 

 

Ik reis graag met het openbaar vervoer. Mijn auto deel ik nu via MyWheels. Een mooi voorbeeld van de sterk groeiende deeleconomie, waarin steeds meer mensen alleen de toegang tot de dienst wensen (zoals mobiliteit) in plaats van het in bezit hebben van een product (een auto).

 

Circle Motion is een verbindende schakel in het werk maken van de duurzame leefomgeving. Door vernieuwing in denken, organiseren en samenwerken aan te jagen. De circulaire economie als inspiratiebron.

 

Ik ben thuis in innovatieve samenwerking bij bouw- en infraprojecten. Mijn specialisaties zijn duurzaamheid in de gebouwde omgeving, strategisch omgevingsmanagement en het delen van kennis.

 

Opdrachtgevers van Circle Motion zijn aannemers, overheden, particulier initiatiefnemers en kennisinstellingen. Nieuwe opdrachten komen meestal via mijn netwerk. Mensen die met mij hebben samengewerkt, weten mij weer te vinden.

Circle Motion is een verbindende schakel in het werk maken van de duurzame leefomgeving van morgen. Door vernieuwing in denken, organiseren en samenwerken aan te jagen. De circulaire economie als inspiratiebron.

Ik ben thuis in innovatieve samenwerking bij bouw- en infraprojecten. Mijn specialisaties zijn duurzaamheid in de gebouwde omgeving, strategisch omgevingsmanagement en het delen van kennis.

Opdrachtgevers van Circle Motion zijn aannemers, overheden, particulier initiatiefnemers en kennisinstellingen. Nieuwe opdrachten komen meestal via mijn netwerk. Mensen die met mij hebben samengewerkt, weten mij weer te vinden.